कलाकार
शैलीनुसार शोधा

कला
नत्सुमी किडा

मी चित्रे काढण्याचे काम करत आहे.
[क्रियाकलाप इतिहास]
माजी नाकसेंदो इटबाशी प्रभाग कार्यालय टेकआउट नकाशा चित्रण शुल्क

माउंट जिन एकल प्रदर्शन
झेक्सी परिशिष्ट चित्रण
स्वतःच्या प्रेमात कसे पडायचे हे पुस्तक सचित्र
मी विविध चित्रे रेखाटली आहेत.
[शैली]
चित्रकार
【ट्विटर】
चौकशी (इव्हेंट हजर विनंतीसाठी)
[इटाबाशी रहिवाशांना संदेश]
मला असे वाटते की मला शहराने वाढवले ​​आहे, म्हणून मी परत देण्याचे काम करू शकलो तर मला आनंद होईल.
धन्यवाद.